Cultuurkoers op Texel

31 okt 2017 - Texel

In gesprek met projectleider Maurice Christo van Meijel van Artex Kunstenschool, over de tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) op Texel.

Wat is er anders in deze nieuwe periode?
Net als in de vorige periode is het primaire doel: het verbeteren van de kwalitatieve invulling van cultuur- en erfgoededucatie. De coaching rondom lessen beeldende vorming stond in de eerste periode CMK centraal. Van 2017 tot 2020 werken we per school aan een cultuur-educatieplan, geschreven vanuit de schoolvisie en de ambities op het gebied van cultuureducatie. En getoetst in de praktijk. Dat doen we samen met alle cultuurpartners en vanuit het perspectief van alle kunstdisciplines.
De tweede periode CMK is Cultuurkoers genoemd. In de praktijk betekent dat het meeste werk achter de schermen met het schoolteam begint en samen met de individuele leerkracht in het lokaal wordt uitgevoerd en getest.

Wat merken de scholen daarvan?
Voor de deelnemende scholen betekent dat er een stevig commitment gevraagd wordt – het formuleren van ambities en herzien van de huidige activiteiten en de inzet van middelen. Voor de cultuurpartners betekent CultuurKoers dat ze nog meer schoolgericht gaan werken. Ze gaan intensiever met de scholen in gesprek over het educatieve aanbod, over het afnemen van diensten. Daarnaast slaan alle partijen de handen ineen voor een Texel-brede samenwerking bij evenementen en lokale culturele manifestaties.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?
Een en ander betekent dat mijn activiteiten in het eerste jaar zich vooral richten op het team, het verwoorden van ambities – het werken achter de schermen. Dat legt een stevig fundament voor de komende jaren. Wat ik zelf heel prettig vind is dat ik door scholen wordt meegenomen in het veranderingstraject als voorwaarde onderdeel van het schoolteam. Ik zit aan tafel en werk mee. Bij basisschool De Fontein organiseerden de ICC-er en ik samen een studiemiddag over cultuureducatie en verzorgden we een cultureel onderdeel op de informatieavond voor ouders (zie foto). De ervaring is dat zowel leerkrachten als ouders enthousiast zijn over de gedefinieerde doelen en ambities. En trots op de voorzichtig behaalde resultaten. Ik zie hals reikend uit naar vernieuwde, verbeterde samenwerkingsprojecten tussen culturele partners en de scholen. Ik hoop dat er een vanzelfsprekendheid ontstaat om cultuureducatie en erfgoedbewustzijn een volwaardige plek te geven in het weekrooster!