Blog

CMK Gooi en Vechtstreek – Marije Visser van Regio Gooi en Vechtstreek aan het woord

19 apr 2018 - t Gooi

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-2016?

In de eerste CMK periode zijn in de Gemeente Hilversum in co-creatie met de scholen leerlijnen ontwikkeld voor: architectuur, beeldend, erfgoed, grafisch, leesplezier, media-educatie en muziek.

In CMK 2 staat de regionale aanpak centraal. De Regio Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van 7 gemeentes, in deze gemeentes is besloten cultuureducatie op regionaal niveau aan te pakken. Dat betekent dat in Hilversum een verdiepingsslag kan plaatsvinden op basis van uitkomsten van CMK1.

In Hilversum heeft 75% van de scholen een ICC-er. In de overige gemeenten is dat slechts 24% van de scholen. Er zal in deze gemeenten een inhaalslag moeten worden gemaakt. De scholen in Hilversum kunnen al aan de slag met de leerlijnen, de Cultuur Loper of deskundigheidsbevordering op maat om cultuureducatie nog beter te verankeren

Wat merken de scholen daarvan?

Omdat CMK niet vanuit een, bij de scholen bekende, steunfunctie voor cultuureducatie is georganiseerd en de regionale aanpak nieuw is staan we aan het begin van een ontwikkeling. Dat vraagt tijd en veel aandacht.

Wij voeren  gesprekken met de scholen.  Wij stimuleren ze  gebruik te maken van de CMK2-mogelijkheden  met betrekking tot deskundigheidsbevordering. Op termijn komt er ook ruimte voor co-creatie tussen scholen en culturele instellingen.

De scholen hebben aangegeven een overzicht te willen van al het aanbod van cultuureducatieve projecten uit de Gooi en Vechtstreek. Er is een website gelanceerd om aan deze vraag te voldoen. Op de website kunnen culturele instellingen hun cultuureducatie projecten uploaden. Scholen krijgen hierdoor een helder overzicht van alle lopende cultuureducatie projecten in de regio.

28 maart was de eerste CMK-manifestatie in Beeld en Geluid.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. En waar verheug je je op?

De CMK-manifestatie was geslaagd. Achteraf zijn we door verschillende leerkrachten aangeschoten om me te vertellen dat ze geïnspireerd naar huis gingen. Dat is waar we het voor doen!

De regio verheugt zich op mooie samenwerking tussen scholen en instellingen. Er zijn veel goede, enthousiaste cultuuraanbieders in de regio die staan te trappelen om met scholen aan de slag te gaan.

 

CMKV- CMK in Velsen, projectleider Merit Koops aan het woord

16 apr 2018 - Geen categorie

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

Het verschil is niet dat we iets anders aanbieden, maar dat we merken dat de scholen beter weten wat ze ons kunnen vragen. We geven nu bv kunstlessen aan de Via Nova van de Beekvlietschool, 5 klassen speciaal voor hoogbegaafde leerlingen, die heel goed aanslaat. Deze kinderen zijn erg in hun hoofd bezig en willen graag in alles perfect zijn. De school vond het goed om ook hun creatieve kant aan te spreken en ze op een andere manier aan het werk te zetten. Dit heeft o.a. geresulteerd in een Cobraproject en het marionettentheater. De lessen worden afwisselend gegeven door onze vakdocent beeldend en de eigen leerkracht. Zowel kinderen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast.

Wat merken de scholen daarvan?

Wij merken dus dat de scholen hun vraag beter en gerichter kunnen formuleren en weten wat ze aan ons kunnen vragen. Zo werken we steeds meer op maat.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Wij waren erg blij met de reactie van de gemeente op ons jaarverslag. Ze hadden eigenlijk weinig idee hoeveel kinderen wij bereiken, wat wij allemaal voor scholen kunnen betekenen en dat scholen ons als experts zien.

Foto Dané Vonk