Blog

Cultuur in de Basis – Nico van Zadel

23 jan 2018 - Waterland

Cmk-projecten in de gemeenten Beemster, Waterland en Wormerland.

Muziekschool Waterland (MSW) is werkzaam in vijf gemeenten in de regio Waterland. In drie van die vijf gemeenten is MSW de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit was in 2013-2016 ook zo. Toen kon de muziekschool met het programma “Zingen in de klas” vrij gemakkelijk een inhoudelijke aanvulling bieden op programma’s  die zij toch al op de scholen uitvoerde. MSW was op veel scholen al met vakdocenten aanwezig. Daarnaast is MSW ook alle basisscholen in gegaan met instrumentale lessen voor alle kinderen in groep 5, minimaal een half jaar lang.

Cmk en de regeling Impuls Muziekonderwijs

Door de goede relatie die MSW met alle 60 basisscholen heeft opgebouwd was het voor een meerderheid van de scholen logisch om ook de Impuls aan te vragen, met MSW als samenwerkingspartner. Kortom, er is al enkele jaren uitzonderlijk veel muziek op de scholen in onze regio. Even leek het erop dat wij aan ons eigen succes ten onder zouden gaan. Toen wij de scholen benaderden voor de tweede periode CmK, was een veelgehoorde eerste reactie: “Nóg meer muziek? Dat kan er echt niet meer bij”. Er zijn heel wat gesprekrondes met Icc-ers en directeuren geweest om duidelijk te krijgen dat CmK niet “nog iets erbij” moest zijn, maar een investering in datgene wat al gebeurd beter en vooral beter verankerd te krijgen. Uiteindelijk hebben wij met een aantal scholen de basis kunnen leggen voor een plan waarin cultuureducatie ingebed wordt in de actuele ontwikkelingen binnen de school. Veel meer dan in 13-16 bleek maatwerk een eerste voorwaarde.    

Zo kan het dus ook

Op basisschool De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster heeft de icc-er naar aanleiding van de gesprekken over CmK samen met collega’s het cultuurbeleidsplan van de school weer helemaal up to date gemaakt. Belangrijke onderdeel van het plan is de uitvoering (vier keer per jaar) van het project “Kinderen voor kinderen”, een voorstelling (muziek, dans, decor, toneel) waarin steeds klassen uit verschillende jaarlagen samenwerken. Naar mening van directeur, icc-er en leerkrachten is de kwaliteit hiervan, en van de ondersteuning door de leerkrachten, niet constant genoeg.

Inmiddels heeft MSW muziek- en theaterspecialisten in contact gebracht met de leerkrachten en zijn zij nu gezamenlijk de volgende productie aan het voorbereiden. De projectleider en de icc-er ontwikkelen samen een model waarmee het leerproces bij het team wordt geborgd. Dit alles om er voor te zorgen dat ook na 2020 in Zuidoostbeemster niet alleen de Perelaar, maar ook de cultuureducatie in volle bloei zal blijven staan.

In gesprek met Madelon Kooij – projectleider in Heiloo

18 jan 2018 - Heiloo

Madelon Kooij is docent bij de Muziek en Dansschool in Heiloo en projectleider van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Heiloo.

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?
We zien heel duidelijk dat het draagvlak verbreed is bij de scholen. Daar waar in de vorige periode vooral de cultuurcoördinator onze gesprekspartner was, spreken we nu het hele team en directie. We merken dat cultuureducatie ook bij teamvergaderingen op de agenda staat en door directie ondersteund wordt.

Wat merken de scholen daarvan?
Twee scholen binnen de gemeente volgen De Cultuurloper, waarbij het hele team actief meewerkt aan het proces. Inmiddels hebben meer scholen aangegeven dit voorbeeld te willen volgen.

Het team van de Benedictus is gestart met De Cultuurloper.

Op 5 februari start er in samenwerking met Plein C een opleiding tot Intern Cultuur coördinator in Heiloo, waar leerkrachten uit Heiloo en Castricum aan deel gaan nemen om gecertificeerd ICC’er te worden. Daarnaast is er een stuurgroep geformeerd met o.a. de wethouder van Heiloo met cultuur in de portefeuille. Cultuureducatie staat nu ook op de agenda bij het directeurenoverleg van de basisscholen.

Wij zien duidelijk dat alle lagen: directies, ICC’ers, leerkrachten, de Muziek en Dansschool Heiloo en gemeente het belang van cultuureducatie inzien. Een goede ontwikkeling.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?
Waar ik als projectleider oprecht blij van word is het enthousiasme van de leerkrachten. De scholen waar we voortvarend gestart zijn met de Cultuurloper laten een mooie betrokkenheid zien en delen dit enthousiast met collega’s van andere scholen. Ik kijk uit naar de mooie initiatieven die hier ongetwijfeld uit voort zullen komen. Ook de inhoudelijke betrokkenheid van de directies is goed om te zien. Hierdoor ontstaat een school breed gedragen visie die zorgt voor borging in het curriculum van de school.