Blog

The future starts now!

23 okt 2018 - heel Noord-Holland

Nadenken over later, wat als….. Niet altijd makkelijk met de waan van de dag, volle agenda’s en ongeremde ambities. Enorm prettig dus om er bewust een moment voor te nemen en elkaar te helpen en te inspireren. Dat is precies wat er donderdag 11 oktober gebeurde tijdens de Projectleidersdag CMK-Noord Holland, georganiseerd door Plein C.

“Hoewel de OCW Minister een bedrag in de Miljoenennota heeft genoemd voor het vervolg van CMK, is het nog niet bekend waar dit bedrag allemaal voor bedoeld is. Het vervolg van de huidige CMK periode zal in elk geval niet hetzelfde zijn als CMK 2.” Karin Geelink (directeur Plein C) maakte in haar inleiding van de middag duidelijk dat we niet achterover kunnen leunen. Willen we de gemaakte kwaliteitsslag doorzetten, moeten we verder denken dan 2020. Ook Heleen Keur (wethouder cultuur Den Helder en voormalig lid van de Provinciale Staten) liet er geen gras over groeien. “Dat we cultuur op de kaart hebben gekregen in de politiek is een prachtig begin, maar we moeten samen de schouders er onder zetten om door te pakken.”

De schouders er onder dus! Precies wat we hebben gedaan. De achttien aanwezige projecten (15 CMK-NH en 3 grote steden) zijn aan de slag gegaan met hun ‘flappen’. Niet met hun geld, maar met papieren flappen met daarop vragen die hielpen de lokale infrastructuur in kaart te brengen en na te denken over de vraag ‘Hoe verder na 2020?’. Onder begeleiding van de adviseurs van Plein C is er actief bevraagd, uitgewisseld, geschreven en geplakt. De opgedane bevindingen werden plenair gedeeld, en niet voor het eerst werd duidelijk dat dit een noodzakelijke stap is. “Vooruitdenken moeten we, anders is alles wat we hebben opgebouwd voor niets geweest.” En dat de behoefte om verder te denken dan 2020 gewekt is, blijkt wel uit de vraag van één van de projectleiders aan Olav Dorst (Fonds voor Cultuurparticipatie): “Wanneer kunnen we meer informatie verwachten van het Fonds over de periode na 2020, want na vandaag wil ik door!”

Op die informatie moeten we helaas nog even wachten. Verwacht wordt dat er over een jaar meer duidelijkheid is. Tijdens een afsluitende borrel werd er nog flink doorgepraat. Een veel gehoord geluid: “Goed om deze stap te maken en fijn om ook elkaar weer live te ontmoeten.” En zo zien wij dat ook. Op naar 2020… en verder!

Benieuwd naar de ‘flappen’? Neem dan een kijkje op de projectpagina Projectleidersdag CMK.

Eline Verlaan – Plein C

Jaarlijkse bijeenkomst CMK Noord-Holland 2018

18 sep 2018 - heel Noord-Holland

The future starts now!

Bijeenkomst 11 oktober in Haarlem

 

De rode draad in deze jaarlijkse CMK bijeenkomst Noord-Holland is hoe verder na 2020? Een interactief programma waar we met elkaar nadenken over de stappen die we nu moeten zetten richting de periode na 2020. Hoe kom je tot mogelijke strategieën? Ook informeren we je over de provinciale CMK-activiteiten en is er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en kennis. Je gaat met concrete tips en actiepunten de deur uit.

Voorlopig programma

  • Opening en welkom door Karin Geelink (directeur Plein C)
  • Heleen Keur (wethouder cultuur Den Helder) over het belang van inzet gemeenten en provincie cultuureducatie na 2020. Heleen Keur is jarenlang lid geweest van Provinciale Staten in Noord-Holland en heeft zich met veel passie hard gemaakt voor cultuureducatie. Sinds enkele maanden zet ze zich in voor de gemeente Den Helder. Ze gaat vertellen over haar visie, ervaringen en tips om samen de schouders onder cultuureducatie te blijven zetten in de toekomst.
  • Aan de slag! Met behulp van actieve werkvormen gaan we o.l.v. Plein C adviseurs samen werken aan:
    – Lokale infrastructuur in kaart. Met vragen zoals ‘Hoe ziet de huidige infrastructuur van mijn project eruit?’ ‘Hoe verwacht ik dat deze infrastructuur er na 2020 uitziet (wat valt bijvoorbeeld weg als er minder/geen CMK subsidie is?)’
    – Hoe verder na 2020? Wat moet ik doen om de opgebouwde kwaliteit te behouden? Hoe pak ik dit aan? Mogelijke scenario’s voor een strategie. Hoe gaan we met de opbrengst van deze middag verder in de lokale stuurgroep?
  • Plenaire uitwisseling Kennisuitwisseling, tips, mogelijke strategieën
  • Kenniskaravaan Plein C  Toelichting lopende kennisateliers en mogelijkheden om aan te sluiten
  • Borrel Bijpraten, netwerken en uitwisselen

Informatie & aanmelden

Voor: lokale projectleiders, gemeenteambtenaren, directies OCK, vertegenwoordigers grote gemeenten NH, FCP en Provincie Noord-Holland
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 13.00 – 17.30
Locatie: Seinwezen,  Kinderhuissingel 1, Haarlem
(goed bereikbaar met auto en ov, gratis parkeren)
Kosten: deelname is gratis als je je vooraf aanmeldt

AANMELDEN