Blog

Leerkracht aan zet – Cultuureducatie met Kwaliteit in Castricum

28 nov 2017 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van Toonbeeld in Castricum voor de tweede periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) -Leerkracht aan Zet-.

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?
In de periode 2013 2016 is hard gewerkt aan het opzetten van het cultuurnetwerk tussen scholen en Toonbeeld in Castricum. Daar hebben we nu zeker gemak van. De stuurgroep met diverse directieleden van de koepels en het ICC-netwerk staan als een huis en maken de contacten nu heel makkelijk en met korte lijntjes.

Wat merken de scholen daarvan?
Het huidige CMK-plan Leerkracht aan Zet werkt op meerdere niveaus. Binnen Toonbeeld doen we meer aan scholing en uitwisseling van kunstdocenten. Er gaan een aantal docenten de bijscholingsmodules van Plein C volgen en we organiseren regelmatige scholingsbijeenkomsten voor docenten die vanuit Toonbeeld projecten uitvoeren in het primair onderwijs. Doordat ik als intermediair betrokken ben in de Cultuurloper, en tevens (een aantal) schoolprojecten coördineer, merk ik dat we de projecten van Toonbeeld meer gericht kunnen aansturen naar de wensen van de scholen, ook al is dat nog zoeken.
Zo hebben wij op 2 scholen net het teamoverleg van de Cultuurloper achter de rug en zie ik als wens dat de leerkrachten toch wel meer zouden willen meenemen van de uitgevoerde projecten. In die zin merken de scholen dus vrij direct de resultaten van de Cultuurloper.
Het is nog de vraag hoe dat dan eruit gaat zien. De leerkrachten voelen ook wel dat ze niet dezelfde lessen kunnen geven als de dansdocent, maar hoe kunnen we dan de projecten zo organiseren dat de leerkrachten er het jaar erna wel mee door kunnen en dans in hun het eigen lesplan kunnen integreren.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Het blijft voortdurend uitkijken of je wel op één lijn zit: ik denk zelf meer aan het uitbreiden van vaardigheden van docenten in diverse disciplines, maar de leerkrachten denken toch meer in kant en klare lessen of leerlijnen. Of dat dan de expertise van de vakdocent ten volle benut?
Wat ook nog zoeken is, is hoe ik deze inzichten in het Toonbeeldteam deel maar ik ga er vanuit dat de regelmatige scholingsbijeenkomsten daar een passend middel voor zijn.
Het voelt wel dat op deze manier de stukken meer in elkaar gaan grijpen!

CMK2 VAN START IN HEEMSKERK

21 nov 2017 - Heemskerk

Afgelopen maand september zijn drie Heemskerkse scholen met veel enthousiasme van start gegaan met CMK2. Voor twee scholen, het Rinket en de Zevenhoeven is het de tweede keer dat ze deelnemen, voor het Tweespan is het de eerste keer.
Op het Rinket is na het succesvolle CMK1 project ‘De Taal van Muziek’, waarin op een succesvolle manier de raakvlakken tussen muziek-en taal onderwijs zijn verkend, gekozen voor verdieping muziek. De muzieklessen bleken een positieve bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling van de leerlingen Het team heeft de muziekmethode 123Zing aangeschaft en zowel leerkrachten als leerlingen krijgen muziekles van een vakleerkracht . Voor de zomervakantie verzorgde de Iraanse meesterverteller /muzikant Sahand Sahebdivani een workshop en optreden in iedere klas. Hij maakte enorme indruk op de kinderen, die uit meer dan 35 landen komen. Ik vond het ontroerend om mee te maken dat een aantal jongetjes uit Syrië een liedje herkenden en mee gingen zingen. Ze bloeiden helemaal op!

Op de Zevenhoeven en het Tweespan wordt de komende jaren door middel van scholing van team en leerlingen gewerkt aan verdieping en talentonwikkeling op het gebied van dans, theater en muziek.
De Zevenhoeven heeft na vier jaar ‘Taal van muziek’ voor talentontwikkeling vanuit meerdere disciplines gekozen en is dit jaar gestart met dans- en theaterlessen vanuit het Beverwijkse project ABC Cultuur. Daarnaast bezoeken alle leerlingen een dans- en een theatervoorstelling en krijgen ze workshops dans en theater onder schooltijd.

Het Tweespan is nieuw in CMK en heeft er net als de Zevenhoeven gekozen voor talentonwikkeling vanuit meerder disciplines. Zij zijn gestart met muziek en hebben een vakdocent die om de week les geeft aan het team en de leerlingen. Daarnaast gaan alle leerlingen dit jaar naar een muziekvoorstelling, krijgen de leerlingen workshops en wordt het brede school aanbod uitgebreid met extra muziekaanbod op de eigen school.
Dit jaar gaan we onderzoeken of we een traject met de Cultuurloper kunnen gaan doen met twee scholen.