Blog

projectleider Maaike Haas aan het woord

11 dec 2017 - Zaanstad

Wat is voor jullie het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?

We zijn nu veel meer gericht op het leggen van eigenaarschap bij de scholen. Waren we in 2013-2016 gericht op het ontzorgen en inspireren, starten we nu met een gesprek over waarom , hoe en wat met directeur en cultuurcoördinator. Met elke school wordt een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De nadruk ligt nu meer op het verbinden en verankeren binnen het curriculum van de school en de deskundigheid van de leerkrachten.

Wat merken de scholen daarvan?

De kerndocenten stellen andere vragen, waardoor we bij directeur en team meer losmaken of ze een ander perspectief bieden: ‘oh, zo had ik het nog niet bekeken…’ Het gesprek gaat steeds vaker over de visie op onderwijs of onderwijsvernieuwing in het algemeen, waarbij cultuuronderwijs een natuurlijk onderdeel is.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Waar ik mij als Coördinator Onderwijs op verheug is meer (cultuur)onderwijs met elkaar in verbinding brengen. Het onderwijs werkt naar mijn idee nog veel in vakjes en hokjes. Als je meer met elkaar in verbinding brengt, hierbij procesgericht werkt en als leerkracht een meer coachende rol pakt, bied je een rijkere meer uitdagende leeromgeving voor de leerlingen. En dan gaat het ook hier weer om een stukje eigenaarschap: de leerling zelf eigenaar van zijn of haar leerproces laten worden.
Kunstvakdocenten kunnen leerkrachten hierbij goed ondersteunen.

Leerkracht aan zet – Cultuureducatie met Kwaliteit in Castricum

28 nov 2017 - Castricum

In gesprek met Wilma Bosland, projectleider van Toonbeeld in Castricum voor de tweede periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) -Leerkracht aan Zet-.

Wat is het belangrijkste verschil in deze tweede CMK-periode met 2013-16?
In de periode 2013 2016 is hard gewerkt aan het opzetten van het cultuurnetwerk tussen scholen en Toonbeeld in Castricum. Daar hebben we nu zeker gemak van. De stuurgroep met diverse directieleden van de koepels en het ICC-netwerk staan als een huis en maken de contacten nu heel makkelijk en met korte lijntjes.

Wat merken de scholen daarvan?
Het huidige CMK-plan Leerkracht aan Zet werkt op meerdere niveaus. Binnen Toonbeeld doen we meer aan scholing en uitwisseling van kunstdocenten. Er gaan een aantal docenten de bijscholingsmodules van Plein C volgen en we organiseren regelmatige scholingsbijeenkomsten voor docenten die vanuit Toonbeeld projecten uitvoeren in het primair onderwijs. Doordat ik als intermediair betrokken ben in de Cultuurloper, en tevens (een aantal) schoolprojecten coördineer, merk ik dat we de projecten van Toonbeeld meer gericht kunnen aansturen naar de wensen van de scholen, ook al is dat nog zoeken.
Zo hebben wij op 2 scholen net het teamoverleg van de Cultuurloper achter de rug en zie ik als wens dat de leerkrachten toch wel meer zouden willen meenemen van de uitgevoerde projecten. In die zin merken de scholen dus vrij direct de resultaten van de Cultuurloper.
Het is nog de vraag hoe dat dan eruit gaat zien. De leerkrachten voelen ook wel dat ze niet dezelfde lessen kunnen geven als de dansdocent, maar hoe kunnen we dan de projecten zo organiseren dat de leerkrachten er het jaar erna wel mee door kunnen en dans in hun het eigen lesplan kunnen integreren.

Wat zijn de leukste dingen (activiteiten, reacties van scholen, gemeente o.i.d.) die je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, of waar verheug je je op?

Het blijft voortdurend uitkijken of je wel op één lijn zit: ik denk zelf meer aan het uitbreiden van vaardigheden van docenten in diverse disciplines, maar de leerkrachten denken toch meer in kant en klare lessen of leerlijnen. Of dat dan de expertise van de vakdocent ten volle benut?
Wat ook nog zoeken is, is hoe ik deze inzichten in het Toonbeeldteam deel maar ik ga er vanuit dat de regelmatige scholingsbijeenkomsten daar een passend middel voor zijn.
Het voelt wel dat op deze manier de stukken meer in elkaar gaan grijpen!