Blog

Praktijk in de hoofdrol – CMK2 Schagen /Triade

07 dec 2016 - Schagen

Cees Admiraal, projectleider, aan het woord:

De Kern

Het plan van Triade bestaat uit drie kernen waarbij we de schoolpraktijk in verschillende hoedanigheden centraal stellen. Allereerst willen we de deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van de kunstdisciplines en erfgoed vergroten. Veel leerkrachten voelen zich door een gebrek aan kennis en vaardigheden in de verschillende disciplines vaak onzeker. Door zelf praktisch aan de slag te gaan onder leiding van inspirerende kunstdocenten, wordt de eigenvaardigheid vergroot en de drempel verlaagd om de kunstvakken met de leerlingen in praktijk te brengen.

Daarnaast is de samenwerking met de culturele omgeving een belangrijk aspect van dit plan. Elke school werkt een thema uit en gaat in gesprek met de kunstdocenten, kunstenaars en lokale verenigingen over hun rol in de lessen: wat kan de meerwaarde van de kunstenaar of vereniging zijn, hoe kunnen zij aansluiten bij het gekozen onderwerp en aan welke inhoud heeft de school behoefte. We verwachten dat praktijk van deze samenwerking voor leerlingen, leerkrachten en aanbieders een rijke ervaring zal opleveren.

Tot slot werken de deelnemende scholen aan een schoolcultuurplan waar de twee eerste kernen onderdeel van zijn. Het schoolcultuurplan heeft als doel het verbeteren van het cultuuronderwijs op de school en beoogt vanuit een visie samenhang te brengen in de activiteiten: waarom vinden we cultuur belangrijk voor onze leerlingen, hoe organiseren we dat en wat gaan we met de leerlingen doen?

Verschil met Reflectie in de hoofdrol

We kiezen er deze vier jaar voor om met een beperkt aantal scholen dit verdiepingstraject in te gaan. Hierdoor is meer tijd voor begeleiding en ondersteuning van de scholen en zullen de veranderingen in de praktijk duidelijker zichtbaar worden.

Doel

De school, het onderwijs, maakt deel uit van de samenleving. Kunst en cultuur op school biedt de leerlingen de mogelijkheid te reflecteren op de buitenwereld door deze binnen te halen, er naar te kijken, te luisteren, door te creëren, door er over te praten en na te denken. Met de drie kernen van ons plan hebben scholen over vier jaar het eigen cultuuronderwijs een stevige basis gegeven, met bewuste keuzes voor de inhoud en een helder beeld van de praktische uitwerking daarvan. De leerling staat centraal, de culturele omgeving heeft een vaste plek in het curriculum en de situatie van de school is richtinggevend.

Cultuleren in West-Friesland

29 nov 2016 - West-Friesland

“Alles wat aandacht krijgt gaat bloeien” 

Susanna Laan vertelt:

De kern van Cultuleren 2017-2020 is vooral gericht op de ontwikkeling van cultuurbeleid en het versterken van de bestaande netwerken, waardoor de samenwerking tussen scholen en culturele ondernemers nog meer verstevigd wordt.  Om scholen in die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden maken we gebruik van scenario’s (CMK Groningen/Drenthe). Na de inventarisatie, het gaat om ongeveer 90 scholen, wordt een aantal ( ± 12 per jaar) scholen geselecteerd voor een kort of lang begeleidingstraject. Bij de begeleiding maken we gebruik  van CultuurSpoor of CultuurLoper.

Wat gaan we anders doen in de komende 4 jaar?

We hebben, gezien het aantal scholen in de regio en de verschillen tussen de  gemeentes, gekozen voor een begeleidingstraject bij een beperkt aantal scholen per jaar.  Daarnaast zal onze rol vooral gericht zijn op het verzelfstandigen van de netwerken (o.a. Cultuurcommissies) en de scholen meer eigenaarschap geven. Een voorbeeld daarvan is om scholen een budget per leerling te geven, waarmee een eigen invulling aan de culturele activiteiten gedaan kan worden (het afgelopen jaar hebben we dit uitgeprobeerd en dit heeft goed gewerkt).

Wat is er bereikt in 2020 en maakt ons blij?

In 2020 hebben we in West-Friesland een zelfstandig opererend netwerk cultuureducatie voor scholen. Een groot deel van de scholen heeft een visie op cultuurbeleid geformuleerd en bepaalt op grond daarvan het cultuuraanbod en de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, waardoor meer samenhang in het lesaanbod. In elke gemeente heeft een aantal scholen een structurele samenwerking met een culturele instelling uit de regio.  Cultuurcommissies bepalen het gezamenlijk aanbod en kunnen financieel zelfstandig opereren.