Blog

De Golfbreker in Koog aan de Zaan en CMK

24 nov 2014 - Zaanstad

De Golfbreker is 1 van de 20 scholen die in samenwerking met FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad, werkt aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Centraal staat de creatieve ontwikkeling van de leerling. Een school kan kiezen voor 1 of meer vakdisciplines.
Gesproken is met Ron Drukker, adjunctdirecteur.

Wat levert CMK op voor jouw leerlingen?

Wij werken als school al een aantal jaren onder schooltijd met de Talentenstroom in groep 7 en 8. De stromen die met cultuur te maken hebben zijn dans en musical, nieuwe media en gitaar. We willen aansluiten bij de interesses van kinderen en zo hun talenten ontwikkelen. De mogelijkheden worden door CMK uitgebreid, al gaat het maar om 25 a 30 uur per jaar per stroom. Onze school is een ondernemende school en dat zie je terug bij de leerlingen die bv meedoen met de musical: ze durven al vrij veel. De presentaties zien er heel goed uit, dank zij de dansdocent van FluXus: Yvette. Leerlingen van de ‘mediastroom’ ondersteunen de presentatie door het maken van posters, flyers en digitaal decor.

Wat levert CMK op voor de leerkrachten?

Binnen de talentenstroom wordt niet zoveel gedaan aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, al zijn zij wel aanwezig bij de ‘stroomlessen’, zo kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen volgen. De tijd die daaraan besteed zou worden, gaat weer af van de lestijd voor de leerlingen.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?

Wat ik jammer vind is dat alle scholen 80 uur uit CMK krijgen, of je nu een kleine school bent of een grote, zoals wij met 19 klassen. Dan blijft er niet zoveel over, een verdeelsleutel zou beter zijn.

Marijke Schauikes, Plein C

 

CMK op De Piramide in Alkmaar

03 nov 2014 - Alkmaar

In de Culturij van Artiance werken leerkrachten en cultuuraanbieders samen aan cultuuronderwijs. Dit gebeurt in gesprekken, maar ook digitaal. Er zijn intussen al meer dan 20 Culturijtrajecten opgestart. Dit traject is er één van.

Gesproken met leerkracht Afra van Wijck


Wat levert het CMK-project op voor jouw leerlingen?
Onze leerlingen hebben afgelopen jaar veel aan drama gedaan en dat was ook een grote wens van onze school. Drama is gekoppeld aan Leefstijl, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden dat bij ons op school gebruikt wordt. Al onze leerlingen hebben meegedaan. Ze leren de vaardigheden, zoals presenteren en samenwerken door te doen en dat past heel goed bij onze leerlingen.

Wat levert het op voor jouzelf en je collega’s?
Het was echt een goede oppepper voor ons, wij deden heel weinig aan drama op school. Doordat het nu gekoppeld is aan Leefstijl wordt het geïntegreerd in de lessen waardoor drama een vaste plek krijgt. Hanneke, een theaterdocent van Artiance heeft workshops gegeven aan leerkrachten, dat deed ze heel goed. Mijn collega’s kijken nu anders naar Leefstijl.

Waar loop je bij de uitvoering tegenaan?
Nergens, het project was fantastisch! Wel moet ik nu als ICC drama verder vormgeven en op de kaart houden.